Referenser

Ett litet urval av våra referensprojekt:

IES Kungen

År: 2020

Beställare: Assemblin VS

Uppdrag: Grundskola för ca 1000 elever. Fullständig projektering, Bygghandling av rörsystem. Komplett med två sekundärsystem för värme, fjärrvärme, tappvatten samt spillvatten med fettavskiljning.

Platinan

År: 2020

Beställare: ReTherm Kruge

Uppdrag: Behovsutredning och framtagande av tillverkningsritningar för prefabricerade rörsystem i 60.000 kvadratmeter stora kontor- och hotell-byggnaden Platinan.

Vindsprojekt Vasa

År: 2020

Beställare: Högberg Gillner Arkitektur

Uppdrag: Ombyggnad av vindsutrymme till lägenhet. Inmätning med 3D-scanner och modellering av befintlig vind. Med den senaste tekniken kan tidsåtgång och toleranser minskas avsevärt vid komplicerade inmätningar.

Tjänster

Tjänster vi tillhandahåller:

Projekt- & Bygg-ledning

Vi tillhandahåller tjänster inom projektledning, byggledning och besiktning. Vi har även personal med behörighet som Kontrollansvarig (KA).

Projektering & Prefabricering

Vi projekterar och tar fram prefabricerade lösningar inom VVS. Med våra unika samarbeten hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivisera med innovativa prefab-lösningar.

Inmätning & 3D-scanning

Vi mäter in, 3D-scannar och modellerar befintliga objekt för förvaltning eller som underlag för projektering vid ombyggnad.

Utredning & Injustering

Vi utför energiberäkningar, utredningar och injusteringar inom rör/ventilation/klimat. Även OVK. Allt nödvändigt för energieffektiva och klimatsäkra byggnader.