OM OSS

K&J Consulting startades 2018. Det är vår övertygelse att vi med tydliga processer och tydlig kommunikation kan skapa mer värde och en bättre arbetsmiljö.

Vår målsättning är att vara den tekniska byggnadskonsulten med båda fötterna på jorden. Vi arbetar därför med hög närvaro på byggarbetsplatserna och nära samarbeten med entreprenörer genom projektets alla skeden. För oss är projektet inte slut när projekteringen är över. Vi är med och hjälper till under byggskedet och är alltid noggranna med att utvärdera i projektets slutfas hur väl de lösningar vi föreslagit har fungerat. Allt för att kunna förbättra våra processer och kunna leverera något ännu bättre nästa gång.
För oss är perfektion inte en destination, det är en strävan och ett arbete som aldrig tar slut.


Söker du jobb?

Vi letar ständigt efter drivna och engagerade medarbetare. Om du söker jobb och är taggad på en ordentlig utmaning så kanske du har det som krävs för att arbeta här.


Vem passar in här?
Det är inte ”lätt” att jobba som teknisk konsult hos K&J Consulting. Vi har höga förväntningar av våra medarbetare. Det är inte en arbetsplats där man kan hålla sig osynlig och hoppas på att andra gör merparten av jobbet.
Drivs man däremot av att jobba engagerat, ta fullt ansvar för sitt arbete samt är beredd att ta och ge saklig kritik så kan man här bli rikligt belönad i en miljö som präglas av ständig yrkesmässig och personlig utveckling.


Hur jobbar vi?
Vi tror på struktur och strävar efter att forma våra processer för att göra dem så tydliga och effektiva som möjligt. Detta garanterar våra kunder en jämn och hög kvalitet på de tjänster de köper och ger våra medarbetare en strukturerad arbetstillvaro. Vi försöker ständigt att utvecklas och om du har åsikter om hur saker kan göras bättre kommer vi alltid att lyssna och sedan tillsammans resonera oss fram till den bästa metoden som vi sedan alla kommer att hålla oss till. Det är inte ett kontor där alla gör på sitt eget sätt, med den spretiga kvalitet som tyvärr ofta blir följden.


Hur ser lönen ut?
Vi anser att en rättvis lön för det värde man tillför är en grundsten för god kontinuerlig arbetsprestation och allmän tillfredsställelse i livet. Därför håller vi noggrann kontroll på inkomster och utgifter knutna till varje konsult och betalar årsvis ut en generös rörlig bonus baserad på din lönsamhet.


Redo att ta nästa steg?
Om det låter som en miljö du skulle trivas i så kan det hända att du passar in i teamet. Just nu är vi i störst behov av VVS-konstruktörer i olika faser av karriären men om du är en självgående konsult inom byggbranschen med en annan specialkompetens är du också välkommen att höra av dig.

Projekt- & Bygg-ledning

Vi tillhandahåller tjänster inom projektledning, byggledning och besiktning. Vi har även personal med behörighet som Kontrollansvarig (KA).

Projektering & Prefabricering

Vi projekterar och tar fram prefabricerade lösningar inom VVS. Med våra unika samarbeten hjälper vi våra kunder att kostnadseffektivisera med innovativa prefab-lösningar.

Inmätning & 3D-scanning

Vi mäter in, 3D-scannar och modellerar befintliga objekt för förvaltning eller som underlag för projektering vid ombyggnad.

Utredning & Injustering

Vi utför energiberäkningar, utredningar och injusteringar inom rör/ventilation/klimat. Även OVK. Allt nödvändigt för energieffektiva och klimatsäkra byggnader.